Zelfverdichtend beton

Het belangrijkste kenmerk is de zeer hoge vloeibaarheid in combinatie met een grote viscositeit. Ontmenging past daar niet bij. En deze specie vloeit tot in de kleinste uitsparingen. Precies tot op die plaatsen waar verdichting onmogelijk is. Het zijn de nauwkeurige balans en keuze van grond- en hulpstoffen die dit beton zijn bijzondere eigenschappen geven.

De architect verkrijgt met zelfverdichtend beton bovendien veel meer vormvrijheid. Hij kan constructies in alle mogelijke vormen ontwerpen met een betrouwbaarheid in de uitvoering die de kans op fouten tijdens het storten tot een minimum beperkt. Dankzij de gladde betonoppervlakken, scherpe aftekeningen en het ontbreken van grindresten biedt zelfverdichtend beton een daadwerkelijk ‘schoon’ aanzicht.

Toepassing

Zelfverdichtend beton heeft talloze mogelijkheden. Het kan zowel in de weg- en waterbouw als in de utiliteits- en woningbouw worden toegepast. Omdat de dichtheid groter is dan die van traditioneel beton, is dit beton ook uitermate geschikt voor duurzaam bouwen. Aanvullende prestaties voor heel specifieke toepassingen, zoals ingewikkelde vormen, overal wapening met nauwe tussenruimten, nauwelijks bekistingen, kleurbeton en een hoge aanvangssterkte vormen geen probleem.