Onderwaterbeton

Onderwaterbeton wordt toegepast als vloerafdichting in een bouwkuip. De ballastvloer moet zwaar genoeg zijn om de opwaartse druk van het grondwater na het leegpompen van de bouwkuip te weerstaan.

De methode van verwerken heeft als belangrijkste kenmerk dat er geen ontmenging of uitspoeling optreedt bij het storten. De toevoeging van veel fijn vulmateriaal (fijn zand of poederkoolvliegas) houdt het mengsel homogeen tijdens het aanbrengen en uitharden. Verdichting van beton onder water is geen optie. Daarom heeft deze betonmortel een zekere mate van zelfverdichtende eigenschappen.

Toepassing

Bij onderwaterbeton denkt men al snel aan brugpijler-fundamenten, havenhoofden en sluizen. Maar ook parkeergarages, kelders en andere  bouwwerken onder het grondwaterpeil komen ervoor in aanmerking. Want verlaging van de grondwaterstand door bemaling is zelden nog mogelijk of toegestaan.