Vloeistofdichtbeton

Voor  projecten dat vloeistofdichte voorzieningen eist om de bodem te beschermen is er vloeistofdichtbeton

Net als beton op prestatie-eisen voldoet vloeistofdichtbeton aan de certificatie-eisen van het KOMO-keurmerk. Dit beton doorstaat de vloeistofindringingsproef volgens de beproevingsmethode NEN-EN 12390-8. De gemeten vloeistofindringing mag volgens deze methode niet groter zijn dan 50 millimeter. Deze betonspecie is leverbaar in elke gewenste sterkteklasse en vloeibaarheid.

Toepassingen

Overal waar de Wet Milieubeheer vloeistofdichte voorzieningen eist om de bodem te beschermen, komt betonspecie ten behoeve van vloeistofdichte constructies in aanmerking. Zoals bij tankstations of chemische installaties.