Hoogvloeibaar beton

Wij leveren betonspecie in de gangbare sterkte- en milieuklassen maar met een veel grotere verwerkbaarheid en bijpassende viscositeit. Deze species vallen in de consistentiegebieden 5 en 6 hoogvloeibaar en verdichtingsarm, zoals omschreven in een aanvulling op de BRL 1801 (dit is een richtlijn voor het verkrijgen van een KOMO-productcertificaat Betonmortel)

Hoogvloeibaar- en verdichtingsarm beton combineren een hoge vloeibaarheid met een grote mate van stabiliteit (om ontmenging te voorkomen).

Mochten bekistingen echter helemaal geen verdichting toestaan, dan is zelfverdichtend beton de aangewezen oplossing. Informeer vooraf bij Betonmortel Grevelingen over de juiste afstemming in verwerkbaarheid en viscositeit.

Toepassing

Overal waar de verdichtingsmogelijkheden gering zijn wordt deze betonspeciegebruikt. Industrievloeren, gietwanden, hoge en slanke constructies bij een hoge wapeningsdichtheid, complexe bekistingsvormen etc. Maar ook het snelle en gemakkelijke storten en mooie betonoppervlakken na het ontkisten geven ‘hoogvloeibaar’ zijn vele toepassingen.